Skrämmande med AI

AI
När man hör hur utvecklingen går, AI tar över olika saker och arbeten.
Var ska det sluta?
Att dom även kan bli smartare än vad vi är.
Det visade ju sig på högskoleprovet där AI fick högre procent än vi "vanliga"

Kommentera här: